Sinom Parijatha – Manthous

https://www.youtube.com/watch?v=APYVfygJqOkTerambil dari serat Wedhatama karya Sri Paduka Mangkunegara IV, pak Manthous menyanyikan kembali Sinom Parijatha dari pupuh Sinom (I) pada 1 & 2, sebagai berikut :Nuladha laku utama tumrape wong tanah Jawi wong agung ing Ngeksiganda Panembahan Senopati kepati amar sudi sudanen hawa lan nepsu pinesu tapa brata ta napi ing siang ratri hamemangun karya… Continue reading Sinom Parijatha – Manthous