Sayang sayang (Safitri)

yen awan tansah kelingan, yen wengi kegawa ngimpi sliramu angreridhu ati lintang - lintang lan rembulan, rungokna swaraning ati aku sing nandhang kasmaran sayang - sayang, sing tak sayang kangen, kangen, kangene atiku endahing wengi iki, aku tansah kelingan nyawang sliramu, lan sesandhingan tresnaning atiku mung kanggo sliramu Link Youtube

Tresna (Safitri)

Pop Campursari, by Safitri tresna kang sejati kadya mimi lan mintuna senadyan susah, senadyan bungah, kembange tresna iku bungah susah dilakoni, nadyan ora janji tak tunggu - tunggu, tak antu - antu sliramu kapan bali ati rasa tresna, senadya ora crita janji kang sejati, ana sajroning ati bungah susah dilakoni, nadyan ora janji lintang rembulan,… Continue reading Tresna (Safitri)