Awrat

prasasat awrat momotaning ngaurip tan kuwawa kasangga kemrangga ngorong abot, ringkih mlaku tanpa karosan pranyata aku ora mlaku banjur? apa kabotan potang? apa kabotan anggonku nyaur? apa cukup mbayar potang nganggo pasrah ngaurip kalakone kanthi laku ngelmu iku ya ngaurip iku cucul momotan ora ateges nglalekake nanging ngampungake sanajan awrat