Negara Tanpa Benggala

Aku urip ing negara kang tanpa benggala Negara kang wargane ora duwe pangilon Ajaa pangilon ing saben omah, ing tlaga kang koinguk ora bakal ketok wayanganmu Pramila wong ora bisa nyawang awake dhewe Sing ana namung nuding marang liyan Tinuding tuding-tudingan Binalang balang-balangan Pinisuh pisuh-pisuhan "kowe sesat", ujare Sapa wonge kok bisa ngarani wong liya… Continue reading Negara Tanpa Benggala

Awrat

prasasat awrat momotaning ngaurip tan kuwawa kasangga kemrangga ngorong abot, ringkih mlaku tanpa karosan pranyata aku ora mlaku banjur? apa kabotan potang? apa kabotan anggonku nyaur? apa cukup mbayar potang nganggo pasrah ngaurip kalakone kanthi laku ngelmu iku ya ngaurip iku cucul momotan ora ateges nglalekake nanging ngampungake sanajan awrat