Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan

Kapethik saking Kitab Suci Basa Jawa lang nglajengaken serat Dhandhanggula cakepan Ki Atma, mekaten serat Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan (Mateus 22:27-40; 1 Korinta 13:4-9,13) Sayektine prentahe Hyang Widhi Kang ginelar ing sajroning kitab Iku mung loro cacahe Tresna kang kanthi tulus Wah sagolong-gelenging ati Ajris-sih mring Pangeran Tansah mbangun turut Saha tresna mring pepadha Nora beda… Continue reading Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan

Dhandhanggula (Angger-anggering Katresnan)

Angger-anggering katresnan (Cakepan: Ki Atma)   Sayektine prentahe Hyang Widi, Kang ginelar ing sajroning kitab, Iku mung loro cacahe, Tresna kang kanthi tulus, Wah sagolong-gelenging ati, Ajrih-sih mring Pangeran, Tansah mbangun turut, Saha tresna mring pepadha, Nora beda mring badanipun pribadi Tansah ngarah utama.