Awrat

prasasat awrat momotaning ngaurip tan kuwawa kasangga kemrangga ngorong abot, ringkih mlaku tanpa karosan pranyata aku ora mlaku banjur? apa kabotan potang? apa kabotan anggonku nyaur? apa cukup mbayar potang nganggo pasrah ngaurip kalakone kanthi laku ngelmu iku ya ngaurip iku cucul momotan ora ateges nglalekake nanging ngampungake sanajan awrat

lanjaraning tresna

Nimas, banget tresnaku marang jeneng sira esemanmu solah bawamu panembramamu anggawe wuyunge atiku nanging dudu pangawakmu iku kang njalari tresnaku mara gage nimas tambanana lara brantaku jampenana panandhang wuyungku tresnaku dudu tresna amarga jalaran nanging tresna sanajan tanpa jalaran witing jalaran amung peparingane Sang Hyang Widhi tresna Sang Maha Langgeng

Hari Special Anda

Apakah impianmu untuk hari pernikahanmu ?Apakah pemberkatan di kapal mewah nan megah ? Apakah resepsi di gedung besar nan luas dengan ribuan tamu menghadiri & menyalamimu ?Hari ini dalam perjalanan dari Jakarta ke rumah, aku membaca artikel di majalah yang disediakan di bangku pesawat, menceritakan ilustrasi tentang seorang ayah yang menyesali atas acara resepsi besar2an… Continue reading Hari Special Anda