Sinom Parijatha – Manthous

Terambil dari serat Wedhatama karya Sri Paduka Mangkunegara IV, pak Manthous menyanyikan kembali Sinom Parijatha dari pupuh Sinom (I) pada 1 & 2, sebagai berikut :

Nuladha laku utama
tumrape wong tanah Jawi
wong agung ing Ngeksiganda
Panembahan Senopati
kepati amar sudi
sudanen hawa lan nepsu
pinesu tapa brata
ta napi ing siang ratri
hamemangun karya nak tyasing sasama

Samangsane pasamuwan
memangun marta martani
sinambi ing saben mangsa
kala kalaning asepi
lelana teki-teki
nggayuh geyonganing kayun
kayungyun henenging tyas
sanityasa pinrihatin
puguh panggah cegah dhahar lawan nendra

Macapat Sinom terdiri dari 9 gatra dengan guru wilangan & guru lagu sebagai berikut : 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s