lanjaraning tresna

Nimas,
banget tresnaku marang jeneng sira
esemanmu
solah bawamu
panembramamu
anggawe wuyunge atiku
nanging dudu pangawakmu iku kang njalari tresnaku

mara gage nimas
tambanana lara brantaku
jampenana panandhang wuyungku

tresnaku dudu tresna amarga jalaran
nanging tresna sanajan tanpa jalaran
witing jalaran amung peparingane Sang Hyang Widhi
tresna Sang Maha Langgeng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s