Ingsun – @sudjiwotedjo

nunggang rasa ngener ing panggayuh
lunging gadhung mrambat krambil gadhing
gegondhel witing rasa pangrasa
nyancang jati wasanane

mbrebes mili banyu saking langit
tibeng kedhung lumembaking pangkon
anut nyemplung lelakon ngaurip
cumemplong rasa atiku

candrane wong nglangi
ing tlaga nirmala
candrane kumambang
ing sendhang sumala

solan salin slagane manungsa
empan papan sasolah bawane
esuk sore rina sawengine
ajur ajer njing kahanan

candrane wong nglangi
ing tlaga nirmala
candrane kumambang
ing sendhang sumala

tan lyan gegondhelan tarlen mung wit krambil gadhing

1 thought on “Ingsun – @sudjiwotedjo”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s