After the End – @sudjiwotedjo

sendhenan ing ngisor klapa
angin midit ka sih kidul
sih kulon lor lan sisih wetan
pring gadhing blumbang lan kemundhung

ngenteni liwate manungsa
nyunggi godhong-godhong jati
nyunggi jatining pangrasa
mundhi saluku urip kang jati
saking alas pajaten
sun nteni sor wit klapa

kaya ngene rasane
ngenteni wong sing liwat
ket isuk wis meh bangkit surup
galenganku sih mlompong
galenganing uripku

saendah-endahe srengenge
saelok-eloke lelakon
kabeh kaya dina sing wis uwis
kajaba ari kui
ari wong lagi gandrung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s