Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan

Kapethik saking Kitab Suci Basa Jawa lang nglajengaken serat Dhandhanggula cakepan Ki Atma, mekaten serat Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan (Mateus 22:27-40; 1 Korinta 13:4-9,13)

Sayektine prentahe Hyang Widhi
Kang ginelar ing sajroning kitab
Iku mung loro cacahe
Tresna kang kanthi tulus
Wah sagolong-gelenging ati
Ajris-sih mring Pangeran
Tansah mbangun turut
Saha tresna mring pepadha
Nora beda mring badanipun pribadi
Tansah ngarah utama

Tresna iku sabar sareh yekti
Watak loma marang sapepadha
Nora ngegungake dhewe
Mangerti unggah-ungguh
Tan nggolek remening pribadi
Ingapurani liyan
Nora gampang nesu
Bungah marga kabecikan
Dudu marga tumindak kang ora adil
Samubarang ing tresna

Katresnane manungsa sejati
Nguwatake manah kang asemplah
Pracaya yekti kumandel
Tan pedhot ngantu-antu
Tan kendhat anggone nyabari
Tresna winates ora
Sirna wangsit kawruh
Cekake telung prakara
Pracaya, pangarep-arep sarta kasih
Kang pinunjul katresnan

*Cakepan Jaka Tela*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s